Konfigurationsfil för iPhone / Mac-mail

Fyll i ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord till e-postkontot och klicka på 'Installera' så kommer din iPhone / Mac (OSX Mail) automatiskt att installera e-postkontot.